Grāmatvedība un uzņēmumu dibināšana Latvijā Zvaniet mums 251 038 69


Ieplānojiet sapulci Sazinieties ar mums

Kā pašam dibināt SIA?

Latvijā vispopulārākā uzņēmējdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Dibināšanas process ir salīdzinoši vienkāršs un ātrs. Šajā sadaļā apskatīsim galvenos nosacījumus, kas obligāti jāzin dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • SIA (standarta);
 • SIA (Mazkapitāla);

SIA (STANDARTA)

Latvijā SIA var nodibināt uz notariālas pilnvaras pamata. SIA Latvijā reģistrē Uzņēmumu reģistrs (UR).

Atbildība
SIA ir juridiskā persona. Tā uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā ierakstīta komercreģistrā.
SIA par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. SIA neatbild par dalībnieka saistībām un dalībnieks neatbild par SIA saistībām. SIA ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts.

Nosacījumi

 

SIA Mazkapitāla SIA A/S
2 800 EUR un vairāk 1 – 2 800 EUR 35 000 EUR un vairāk
Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms pilnā apmērā un apmaksājams vismaz 50 procentu apmērā. Pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā. Pamatkapitāls apmaksājams pilnībā ne vēlāk kā gada laikā no dibināšanas līguma parakstīšanas dienas

 

Dibinātāji

 • juridiskās / fiziskās personas (nav ierobežojumu);
 • rezidenti / nerezidenti (nav ierobežojumu);
 • minimālais dibinātāju skaits – 1 persona.

Valde (uzņēmuma vadība)

 • fiziskās personas (nav ierobežojumu);
 • rezidenti / nerezidenti (nav ierobežojumu);
 • minimālais skaits – 1 persona.

Dibināšanas process

Lēmums par dibināšanu » dokumentu sagatavošana –> pamatkapitāla iemaksa pagaidu kontā –> valsts nodevu un publikācijas “Latvijas vēstnesī” apmaksa –> dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā –> lēmums par uzņēmuma reģistrēšanu.
Dokumentus ir jāiesniedz pēc komersanta juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.
Pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. 1 dibinātāja SIA parakstu uz pieteikuma var apliecināt arī Uzņēmumu reģistrā. Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai.
Valsts nodeva un maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus.
Par valsts nodevu un publikāciju var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.
Uzņēmumu reģistrs izskata dokumentus un pieņem lēmumu 5 darba dienu laikā .

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums (4.veidlapa);
 • Lēmums par dibināšanu;
 • Statūti;
 • Bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu;
 • Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1;
 • Padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
 • Valdes locekļu piekrišana;
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai;
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka par valsts nodevas apmaksu  publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Reģistrācijas izdevumi

 • valsts nodeva: 150 EUR;
 • publikācija “Latvijas Vēstnesī”: 30 EUR;
 • bankas konta atvēršana 10 – 30 EUR;
 • dokumentu parakstīšana pie Uzņēmumu reģistra notāra no 20 EUR.

Pēc SIA reģstrēšanas uzņēmumam jāpieslēdz Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) Valsts ieņēmumu dienestā (VID), bankā pagaidu konts jāpārformē par uzņēmuma pastāvīgo kontu, jāizlemj par reģistrēšanos Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrā.

Dibināšanas process

Dibināšanas process un iesniedzamo dokumentu saraksts ir identisks standarta SIA dibināšanas gadījumā (sk. augstāk).

Reģistrācijas izdevumi

 • valsts nodeva: 150 EUR;
 • publikācija “Latvijas Vēstnesī”: 30 EUR;
 • bankas konta atvēršana 10 – 30 EUR;
 • dokumentu parakstīšana pie Uzņēmumu reģistra notāra no 20 EUR.

MAZKAPITĀLA SIA

Mazkapitāla SIA ir tāda pati juridiskā persona kā standarta SIA. Mazkapitāla SIA pamatkapitāls var būt mazāks par 2800 EUR, bet ar sekojošiem nosacījumiem:

 • sabiedrību dibina fiziskās personas, un dibinātāju maksimālais skaits ir pieci;
 • sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
 • sabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem valdes locekļiem un visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki;
 • sabiedrības dalībnieks vienlaikus ir dalībnieks tikai vienā sabiedrībā, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 euro.

Dibināšanas process

Dibināšanas process un iesniedzamo dokumentu saraksts ir identisks standarta SIA dibināšanas gadījumā.

Reģistrācijas izdevumi

 • valsts nodeva: 22 EUR;
 • publikācija “Latvijas Vēstnesī”: 15 EUR;
 • bankas konta atvēršana 10 – 30 EUR;
 • dokumentu parakstīšana pie Uzņēmumu reģistra notāra no 20 EUR.

Ieplānojiet sapulci Sazinieties ar mums